Пестене на енергия

Ефективност на котела: как да го подобрим


The ефективност на котела определя количеството гориво, което се консумира. Колкото по-висока е ефективността, толкова по-малко енергия е необходима за достигане и поддържане на определена температура в околната среда, например у дома. Високата производителност означава, че ефективността и икономиите се постигат чрез ефективност.

Като каза това, как може да се подобри ефективността на котела? Индикацията се дава от формулата, която определя самата ефективност: R = енергия, прехвърлена към водата / енергия, произведена от пълното изгаряне на горивото.

Нека започнем с втория израз, а именно енергията, произведена от пълното изгаряне на горивото. За да изгори горивото напълно, е необходимо точното количество въздух, не по-малко и не повече. Всъщност, ако използвате по-малко въздух от необходимото, част от газа не изгаря и не пренася цялата топлина във водата, която трябва да нагрее. Ако използвате повече, излишният въздух поглъща част от топлината, която следователно не отива във водата за нагряване.

Трябва да се има предвид, че излишъкът от въздух обикновено е нулев в газообразните горива. Причината е, че в газовете смесването на въздуха и горивото е на молекулярно ниво, което изключва наличието на излишен въздух. Вместо това той се покачва в пулверизирани течни горива или в много фини прахообразни твърди горива. В големите твърди горива има много голям излишък на въздух.

Обръщайки се към другия израз във формулата на ефективност на котела, тази на енергията, пренесена във водата, неизбежно е по-ниска от тази на топлината, произведена от изгарянето на горивото, тъй като тя е частично разпръсната през горивната камера (преминаваща през стените) и отчасти в изпаренията през димоотвода.

За да не се загуби топлината, която излиза с изпаренията, някои котли използват топлообменник (което е полезно за осигуряване на правилна работа), който намалява температурата както на въздуха, използван за горене, така и на водата, която влиза в котела. Най-модерните и ефективни котли са кондензационните котли, които получават високи характеристики благодарение на възстановяването на латентната топлина на водните пари, съдържащи се в изпаренията.

За да извадите енергията от водата, която ще се нагрява, чрез понижаване на ефективност на котеласъщо допринасят за натрупванията на вътрешните тръби, т. нар. тръбен сноп. Следователно тръбите трябва да се поддържат постоянно чисти.Видео: Газова отоплителна инсталация с прес фитинги VIEGA (Октомври 2021).