Търсения

Делегиране на данъци и екологично данъчно облагане


Приемете a екологично данъчно облагане това означава ориентиране на пазара към устойчиви начини на потребление и производство. В тази посока върви фискална делегация 2014 г., с която Парламентът упълномощи правителството да въведе нови форми на енергийно и екологично данъчно облагане (Член 15 от фискална делегация) с целта, която четем в текста, на „Допринася за разпространението и иновациите на нисковъглеродните технологии и продукти и за финансирането на устойчиви модели на производство и потребление“.

Ефективността на фискална делегация това зависи от реда на законите на правителствените постановления и тук започва друга игра, но условията за нещо интересно са налице и има и още по въпросите извън данъците.

В екологичната връзка със Закона за стабилността, еквивалент на стария закон за финансите, a Комитет за природен капитал (което се надяваме да не е обичайната „банда“) и a Каталог на вредните и благоприятни екологични субсидии. Много неща, да видим.

Екологично данъчно облагане това също и преди всичко означава намаляване на данъчното облагане на доходите, особено върху работата, генерирана от зелената икономика. Няма да има нищо странно, наистина би било напълно нормално, ако това се прави и в Италия, като се има предвид, че въпросът е предмет на ревизията на Европейската директива за данъчно облагане на енергията. Там екологично данъчно облагане, което ще чуваме все по-често, следователно е съвсем нормално нещо и с фискална делегация Италия се нарежда сред страните, които имат документите (засега само документите) в ред.

Наскоро Европейската комисия представи проучване, подчертаващо положителното въздействие на едно екологична данъчна реформа в 12 държави-членки, включително Италия. Обобщението на проучването е, че мерките на екологично данъчно облагане приети на европейско ниво са полезни както за подобряване на ефективността на екологичните политики, така и за облекчаване на данъчната тежест върху труда и бизнеса. Предложенията, които Националният съвет за зелена икономика е направил на правителството за семестъра на Европейския съвет под италианското председателство, започнал през юли, вървят в същата посока.Видео: Основни разлики в дейността на едноличен търговец и на компания във Великобритания (Януари 2022).